فریتین (Ferritin)

فریتین پروتئینی است که آهن را ذخیره می کند و برای تولید گلبول های قرمز سالم و توزیع اکسیژن در بدن ضروری است. هنگامی که بدن از آهن استفاده می کند، مقدار کمی فریتین از سلول ها آزاد شده و در خون جریان پیدا میکند. سطح فریتین نشان دهنده مقدار کل آهن ذخیره شده در بدن است. وجود بسیار کم یا زیاد آهن در بدن می تواند نشانه ای از یک بیماری باشد. اگر فردی با علائم کم خونی، اضافه بار آهن، یا سطوح پایین هموگلوبین یا هماتوکریت به پزشک مراجعه کند، آزمایش فریتین همراه با سایر آزمایشات آهن برای فرد تجویز می شود.

  • برای تعیین ظرفیت ذخیره سازی آهن بدن جهت تشخیص کمبود آهن یا اضافه بار آهن
  • هنگامی که سطح هموگلوبین و هماتوکریت در آزمایش خون (CBC) پایین باشد؛
  • هنگامی که پزشک مشکوک به کمبود آهن یا اضافه بار آهن در بدن فرد باشد.
  • نمونه خون از سیاه رگ دست بیمار گرفته می شود.

ممکن است از شما درخواست شود که صبح جهت گرفتن نمونه خون به آزمایشگاه مراجعه کنید همچنین ممکن است از فرد درخواست شود که 12 ساعت قبل از انجام آزمایش چیزی جز آب نخورد. سعی کنید همه دستورالعمل های تجویز شده از طرف پزشک یا متصدیان بخش آزمایشگاه را به دقت انجام دهید.