سرعت رسوب گلبول قرمز (ESR)

میزان رسوب گلبول های قرمز آزمایشی است که به طور غیرمستقیم در خصوص وجود یا عدم التهاب در بدن اطلاعاتی را ارایه می دهد. این آزمایش در واقع میزان رسوب گلبول های قرمز را در نمونه ای از خون که در یک لوله بلند، نازک و عمودی قرار داده شده است، اندازه گیری می کند. نتایج با اندازه گیری ارتفاع پلاسمای (مایع شفاف خون) جمع شده در قسمت بالای لوله پس از یک ساعت به واحد میلی متر گزارش می شود. هنگامی که نمونه ای از خون در یک لوله قرار می گیرد، گلبول های قرمز خون معمولاً به آرامی ته نشین می شوند و پلاسمای شفاف کمی باقی می گذارند. گلبول های قرمز در حضور افزایش سطح برخی از انواع پروتئین هایی که در پاسخ به التهاب خون افزایش می یابند، با سرعت بیشتری ته نشین می شوند.

  • برای شناسایی التهاب ایجاد شده به واسطه عفونت، تومورهای سرطانی، بیماری خود ایمنی
  • برای کمک به شناسایی و نظارت شرایط خاص مانند آرتریت گیجگاهی، واسکولیت سیستمیک، پلی میالژیا روماتیکا، یا آرتریت روماتوئید
  • هنگامی که پزشک مشکوک به بیماری یا اختلالی باشد که منجر به بروز التهاب در بدن می شود.
  • هنگامی که فرد علایم و نشانه های مرتبط با آرتریت گیجگاهی، واسکولیت سیستمیک، پلی میالژیا روماتیکا، یا آرتریت روماتوئید داشته باشد. علایمی مانند سردرد، درد گردن یا شانه، درد لگن، کم خونی، بی اشتهایی، کاهش وزن غیر قابل توضیح و سفتی مفصل.

نمونه خون از سیاه رگ دست بیمار گرفته می شود.

هیچ گونه آمادگی قبل از انجام این آزمایش ضروری نمی باشد.