هپاتیت ب التهاب کبد است که در اثر عفونت با ویروس هپاتیت ب (HBV) ایجاد می شود. آزمایش هپاتیت ب اطلاعاتی در مورد عفونت فعلی یا گذشته با HBV ارائه می دهد. آزمایش ممکن است برای تشخیص هپاتیت ب، ارزیابی شدت آن و تعیین اینکه آیا فرد نسبت به این بیماری مصونیت دارد یا خیر استفاده شود. این ویروس از طریق مایعات بدن به خصوص خون به فرد دیگری منتقل می شود. عفونت هپاتیت B می تواند حاد یا مزمن باشد. هپاتیت ب حاد یک عفونت کوتاه مدت است. اکثر بیماران به طور کامل از هپاتیت B حاد بدون درمان در عرض چند هفته تا شش ماه بهبود می یابند.

 • غربالگری: با انجام غربالگری، تشخیص زودهنگام این بیماری امکان پذیر می شود، بیماران تحت درمان قرار می گیرند و از انتقال ناخواسته ویروس به دیگران جلوگیری می کنند.
 • تشخیص: آزمایش هپاتیت B می تواند تشخیص دهد که آیا فرد مبتلا به عفونت هپاتیت ب فعال است؟ عفونت حاد است یا مزمن؟ و آیا فرد می تواند ویروس را به دیگران منتقل کند یا خیر؟
 • ارزیابی عفونت قبلی هپاتیت ب و ایمنی آینده: این آزمایش نشان می دهد که مصونیت فرد نسبت به بیماری هپاتیت ب به دلیل واکسیناسیون بوده است یا به دلیل بهبودی از عفونت قبلی. همچنین ممکن است برای ارزیابی میزان عملکرد واکسن در ایجاد ایمنی و شناسایی افرادی که در معرض افزایش خطر فعال شدن مجدد هپاتیت ب هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
 • نظارت و پیگیری: پس از تشخیص بیماری هپاتیت ب برای کنترل بیماری، تشخیص عوارض و ارزیابی پاسخ به درمان، از این آزمایش استفاده می شود.
 • با هدف غربالگری برای افرادی که بیشتر در معرض خطر این بیماری هستند از جمله:
  • افراد باردار؛
  • افرادی که در مناطقی از جهان که هپاتیت ب شایع تر است متولد شده اند، از جمله آفریقا، آسیا، اروپای شرقی، آمریکای جنوبی و بخش هایی از خاورمیانه؛
  • افرادی که واکسن هپاتیت ب دریافت نکرده اند؛
  • افراد HIV مثبت؛
  • استفاده کنندگان از داروهای تزریقی؛
  • افراد در معرض خطر عفونت هپاتیت ب به دلیل تماس جنسی؛
 • در صورت غیرطبیعی بودن سایر آزمایشات سلامت کبد جهت پیگیری.
 • در افرادی که علایم ناشی از هپاتیت ب دیده می شود:
  • ادرار تیره
  • خستگی
  • تب
  • مدفوع خاکستری رنگ یا به رنگ خاک رس
  • درد در مفاصل یا شکم
  • از دست دادن اشتها، تهوع یا استفراغ
  • زرد شدن پوست و چشم ها
 • برای ارزیابی ایمنی نسبت به بیماری هپاتیت ب قبل یا بعد از واکسیناسیون.
 • پس از واکسیناسیون در گروه های خاصی از افرادی که در معرض خطر ابتلا به عفونت هپاتیت ب هستند، از جمله نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به عفونت هپاتیت ب.

نمونه خون از بازو؛

آمادگی خاصی برای انجام این آزمایش نیاز نمی باشد، با این حال بهتر است قبل از انجام آزمایش بیمار پزشک خود را داروهای مصرفی خود مطلع سازد، هم داروهای تجویز شده با دستور پزشک و هم داروهای بدون نسخه.