تحمل گلوکوز (OGTT/ GTT)

گلوکز نوعی قند است که سلول های بدن از آن به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. بدن غذاها را به گلوکوز و سایر مواد تجزیه می کند. کبد گلوکز اضافی را ذخیره می کند و در مواقع ضروری از آن استفاده می کند. گلوکز وارد جریان خون می شود و هورمونی به نام انسولین به رساندن گلوکز به سلول های بدن کمک می کند.

گلوکز بیش از حد در خون می تواند نشانه دیابت باشد. اگر بدن نتواند انسولین کافی بسازد یا سلول های بدن در پذیرش انسولین مشکل داشته باشند، دیابت ایجاد می شود. گلوکز بسیار کم در خون هیپوگلیسمی نامیده می شود. هیپوگلیسمی اغلب توسط داروهای دیابت ایجاد می شود، اما ممکن است به دلیل شرایط سلامتی غیر مرتبط با دیابت یا سایر داروها نیز ایجاد شود.

 • برای سنجش میزان قند خون به صورت کلی؛
 • برای تشخیص قند خون بالا (هایپرگلیسمی) یا قند خون پایین (هیپوگلیسمی)،
 • برای غربالگری، تشخیص و نظارت بر روند بیماری دیابت در طول زمان.

اگر شخصی

 • علایم مرتبط با گلوکز خون بالا یا پایین را داشته باشد؛
 • سابقه خانوادگی دیابت داشته باشد.
 • مبتلا به دیابت باشد.
 • باردار باشد.
 • در بارداری قبلی دچار دیابت بارداری شده باشد.
 • وزن بچه متولد شده فرد در بارداری قبلی 4.5 کیلوگرم یا بیشتر بوده باشد.
 • این آزمایش معمولاً صبح ها انجام می شود. در این نوع آزمایش بیش از یک بار نمونه خون نمونه خون از سیاه رگ دست بیمار گرفته می شود. قبل از گرفتن اولین نمونه خون فرد باید ناشتا باشد.
 • بعد از گرفتن اولین نمونه خون، محلولی حاوی میزان مشخصی گلوکوز به فرد داده می شود تا بنوشد، بسته به میزان گلوکوزی که وارد بدن شده است، در بازه های زمانی یک ساعته دو یا سه بار نمونه خون از وی گرفته می شود.
 • اگر به فرد محلول حاوی 75 یا 80 گرم گلوکوز داده شد، دو بار ( بار اول یک ساعت بعد از نوشیدن گلوکوز و بار دوم دو ساعت بعد از نوشیدن گلوکوز) از وی نمونه خون گرفته می شود.
 • اگر به فرد محلول حاوی 100 گرم گلوکوز داده شود، سه بار ( بار اول یک ساعت بعد از نوشیدن گلوکوز، بار دوم دو ساعت بعد از نوشیدن گلوکوز و بار سوم سه ساعت بعد از نوشیدن گلوکوز) از وی نمونه خون گرفته می شود.
 • قبل از گرفتن اولین نمونه خون فرد باید ناشتا باشد و تا هشت ساعت قبل از انجام آزمایش خون از خوردن و نوشیدن هر چیزی به جز آب خودداری کند.
 • از یک ساعت قبل از انجام آزمایش و در طول آزمایش از مصرف سیگار باید خودداری شود.
 • قبل از نوشیدن محلول حاوی گلوکوز، تکنسین بخش آزمایشگاه حتماً باید در جریان موادی که به آن حساسیت دارید، قرار گیرد.
 • در طول آزمایش از خوردن هر چیزی به جز گلوکوز باید خودداری شود.
 • بیمار باید توجه داشته باشد که انجام این که این آزمایش ممکن است دو یا سه ساعت طول بکشد.