روند ضد پیری سلول های بدن

محققان اخیراً متوجه شده اند که پروتئینی در بدن انسان به نامATSF-1، دارای عملکرد ضد-پیری می باشد. ATSF-1 در تولید و ترمیم میتوکندری تعادل ایجاد کرده و این روند را تنظیم می کند. میتوکندری مسئول تولید انرژی در سلول های بدن می باشد و در روند پیر شدن سلول های بدن نیز نقش دارد. در شرایطی که میتوکندری آسیب می بیند، پروتئین ATSF-1 بلافاصله با ترمیم میتوکندری منجر به ارتقا عملکرد و سلامت سلول می شود.

  • محققین با افزایش عملکرد این پروتئین در کرم های لوله ای، منجر به ارتقا سلامت سلول های آن ها شدند. با انجام این مداخلات عمر کرم ها افزایش پیدا نکرد اما با افزایش سن، بدنشان سالم باقی ماند.
  • با افزایش مدت زمان عملکرد اندام هایی که تحت تأثیر پیری کارایی آن ها کاهش می یابد، کیفیت زندگی افزایش می یابد. پروتئین ATSF-1 در افزایش مدت زمان عملکرد اندام ها نقش بسزایی ایفا می کند.
روند ضد پیری سلول ها

این کشف می تواند ارایه دهنده دست آوردهای بسیار مهمی در زمینه پیری سالم و کنترل بیماری های حاصل از اختلال در کارکرد میتوکندری باشد. اختلال در عملکرد میتوکندری به صورت مستقیم با بیماری های مرتبط با افزایش سن از جمله پارکینسون و زوال عقلی مرتبط می باشد. بنابراین شاید بتوان در آینده با انجام مداخلاتی از طریق پروتئین ATSF-1 روند پیری سالم به خصوص برای افرادی که به صورت ژنتیکی مستعد ابتلا به بیماری های مرتبط با میتوکندری هستند را تضمین کرد.

منبع:

https://neurosciencenews.com