فاکتور آرتریت روماتوئید (RF)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۱۱:۲۶:۳۰ +۰۰:۰۰

آزمایش فاکتور روماتوئید برای کمک به تشخیص آرتریت روماتوئید و تمایز آن از سایر اشکال آرتریت و سایر شرایطی که باعث ایجاد علائم مشابه از جمله درد، التهاب و سفتی مفاصل می شوند، کاربرد دارد. ممکن است در کنار این آزمایش، دیگر