التهاب پانکراس

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۱۱:۵۱:۵۳ +۰۰:۰۰

پانکراس یا لوزالمعده غده ای بزرگ واقع در پشت معده و کنار روده کوچک می باشد. پانکراس دارای دو وظیفه اصلی می باشد. ترشح و انتقال آنزیم های گوارشی بسیار قوی به ابتدای روده کوچک برای تسهیل فرایند گوارش غذا. ترشح هورمون های انسولین،