ایدز HIV

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۷:۱۵:۱۰ +۰۰:۰۰

ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) سلول های سیستم ایمنی فرد را آلوده می کند و عامل بیماری ایدز (سندرم نقص ایمنی اکتسابی) است. هنگامی که شخصی از طریق قرار گرفتن در معرض خون یا مایعات بدن فرد آلوده به ویروس ایدز، به