ایمونوگلوبین ها (IgA, IgG, IgM)

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۹:۱۸:۴۰ +۰۰:۰۰

ایمونوگلوبولین ها نقش کلیدی در سیستم ایمنی بدن دارند. آنها پروتئین هایی هستند که توسط سلول های ایمنی خاص در پاسخ به باکتری ها، ویروس ها و سایر میکروارگانیسم ها تولید می شوند. این آزمایش میزان ایمونوگلوبولین های A، G وM  (IgG،