بیلیروبین (Bilirubin)

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۹:۲۵:۱۸ +۰۰:۰۰

بیلی روبین یکی از مواد زائد بدن به رنگ زرد تیره می باشد که عمدتاً در اثر تجزیه هموگلوبین (پروتئین حامل اکسیژن موجود در گلبول های قرمز خون) در بدن ایجاد می شود. بیلی روبین در صفرا (مایعی در کبد، موثر در