تأثیر باکتری های روده بر رشد مغز

۱۴۰۳/۴/۲۰ ،۰۶:۵۸:۱۹ +۰۰:۰۰

محققان نشانگرهای زیستی را کشف کرده اند که نشان دهنده آسیب مغزی زودرس در نوزادان نارس است. نوزادان نارس در معرض خطر بالای آسیب مغزی هستند. باکتری های موجود در روده نوزادان نارس ممکن است نقش کلیدی در بروز این مساله داشته باشند. تیم