آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

غربالگری گلوکوز (GCT)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۵:۴۷:۲۴ +۰۰:۰۰

گلوکز نوعی قند است که سلول های بدن از آن به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. بدن غذاها را به گلوکوز و سایر مواد تجزیه می کند. کبد گلوکز اضافی را ذخیره می کند و در مواقع ضروری از آن استفاده می

غربالگری گلوکوز (GCT)۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۵:۴۷:۲۴ +۰۰:۰۰

تحمل گلوکوز (OGTT/ GTT)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۵:۴۶:۳۶ +۰۰:۰۰

گلوکز نوعی قند است که سلول های بدن از آن به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. بدن غذاها را به گلوکوز و سایر مواد تجزیه می کند. کبد گلوکز اضافی را ذخیره می کند و در مواقع ضروری از آن استفاده می

تحمل گلوکوز (OGTT/ GTT)۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۵:۴۶:۳۶ +۰۰:۰۰

قند خون ناشتا (FBS)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۰۸:۲۸ +۰۰:۰۰

گلوکز نوعی قند است که سلول های بدن از آن به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. بدن غذاها را به گلوکوز و سایر مواد تجزیه می کند. کبد گلوکز اضافی را ذخیره می کند و در مواقع ضروری از آن استفاده می

قند خون ناشتا (FBS)۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۰۸:۲۸ +۰۰:۰۰

دیابت نوع یک

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۱۱:۵۲:۴۴ +۰۰:۰۰

دیابت نوع یک یا دیابت وابسته به انسولین، شرایط مزمنی است که در نتیجه آن پانکراس انسولین بسیار کمی تولید می کند و یا اصلاً انسولین تولید نمی کند. انسولین هورمونی است که به قند کمک می کند تا وارد سلول ها شود. سلول

دیابت نوع یک۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۱۱:۵۲:۴۴ +۰۰:۰۰
Go to Top