لیپاز

۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۹:۲۲:۵۳ +۰۰:۰۰

لیپاز آنزیمی است که عمدتا توسط لوزالمعده برای کمک به هضم چربی های غذایی تولید می شود. این آزمایش میزان لیپاز خون را اندازه گیری می کند. لیپاز معمولاً به مقدار کم در خون وجود دارد. هنگامی که سلول‌های لوزالمعده آسیب می‌بینند،