هموگلوبین ای وان سی (HbA1C)

۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۸:۴۷:۱۷ +۰۰:۰۰

آزمایش هموگلوبین A1c میزان گلوکز یا قند خون را در سه ماه گذشته در جریان خون تخمین می زند. این آزمایش که نشانگری برای کنترل طولانی مدت گلوکز (قند خون) است، می تواند به تشخیص دیابت یا میزان کنترل دیابت کمک کند.