پروتئین C و S

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۹:۳۷:۲۰ +۰۰:۰۰

پروتئین C و پروتئین S دو پروتئین در خون هستند که به تنظیم تشکیل لخته خون کمک می کنند. دو آزمایش جداگانه برای این پروتئین ها اغلب با هم برای کمک به تشخیص اختلال لخته شدن بیش از حد انجام می شود.