آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

بیلیروبین (Bilirubin)

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۹:۲۵:۱۸ +۰۰:۰۰

بیلی روبین یکی از مواد زائد بدن به رنگ زرد تیره می باشد که عمدتاً در اثر تجزیه هموگلوبین (پروتئین حامل اکسیژن موجود در گلبول های قرمز خون) در بدن ایجاد می شود. بیلی روبین در صفرا (مایعی در کبد، موثر در

بیلیروبین (Bilirubin)۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۹:۲۵:۱۸ +۰۰:۰۰

آلکالان فسفات (ALP)

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۷:۳۰:۳۹ +۰۰:۰۰

آلکالین فسفاتاز (ALP) آنزیمی است که در بسیاری از قسمت‌های بدن وجود دارد، اما عمدتاً در کبد، استخوان‌ها، روده و کلیه‌ها یافت می‌شود. آزمایش آلکالین فسفاتاز میزان این آنزیم را در خون اندازه گیری می کند. سطوح غیر طبیعی ALP می تواند

آلکالان فسفات (ALP)۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۷:۳۰:۳۹ +۰۰:۰۰

هپاتیت آ (HAV)

۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۶:۳۹:۰۴ +۰۰:۰۰

هپاتیت آ یک عفونت ویروسی است که باعث التهاب و سایر مشکلات در کبد می شود. آزمایش هپاتیت آ شواهدی از عفونت فعلی یا گذشته هپاتیت آ را تشخیص می دهد. آزمایش هپاتیت آ ممکن است برای تشخیص هپاتیت آ و ارزیابی

هپاتیت آ (HAV)۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۶:۳۹:۰۴ +۰۰:۰۰

هپاتیت سی (HCV)

۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۷:۱۶:۵۰ +۰۰:۰۰

هپاتیت سی وضعیتی است که در آن عفونت با ویروس هپاتیت سی (HCV) باعث التهاب و آسیب احتمالی به کبد می شود. آزمایش‌های هپاتیت  سی گروهی از آزمایش‌های خونی هستند که برای تشخیص و نظارت بر درمان عفونت انجام می‌شوند. ویروس هپاتیت

هپاتیت سی (HCV)۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۷:۱۶:۵۰ +۰۰:۰۰

هپاتیت ب (HBV)

۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۷:۲۲:۲۰ +۰۰:۰۰

هپاتیت ب التهاب کبد است که در اثر عفونت با ویروس هپاتیت ب (HBV) ایجاد می شود. آزمایش هپاتیت ب اطلاعاتی در مورد عفونت فعلی یا گذشته با HBV ارائه می دهد. این ویروس از طریق مایعات بدن به خصوص خون به

هپاتیت ب (HBV)۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۷:۲۲:۲۰ +۰۰:۰۰

AST یا SGOT

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۷:۱۸:۲۸ +۰۰:۰۰

آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) آنزیمی است که در تمامی سلول های بدن اما به میزان بیشتر در قلب و کبد و به میزان کمتر در کلیه ها و عضلات بدن یافت می شود. در افراد سالم، سطح AST خون پایین می باشد. زمانی

AST یا SGOT۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۷:۱۸:۲۸ +۰۰:۰۰

AlT یا SGPT

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۷:۱۳:۰۹ +۰۰:۰۰

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) آنزیمی است که بیشتر در سلول های کبد و کلیه یافت می شود. مقادیر بسیار کمی از آن نیز در قلب و ماهیچه ها یافت می شود. به طور معمول، سطح ALT در خون کم است، اما وقتی کبد

AlT یا SGPT۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۷:۱۳:۰۹ +۰۰:۰۰

گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)

۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۹:۰۱:۲۲ +۰۰:۰۰

گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) آنزیمی است که در بسیاری از اندام های بدن ولی بیشتر در کبد یافت می شود. GGT در بسیاری از بیماری هایی که باعث آسیب به کبد یا مجاری صفراوی می شود، در خون افزایش می یابد. این

گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۹:۰۱:۲۲ +۰۰:۰۰
Go to Top