آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

بیماری التهابی روده: کرون

۱۴۰۳/۴/۲۷ ،۱۰:۲۳:۰۹ +۰۰:۰۰

کرون نوعی بیماری التهابی مزمن است که منجر به التهاب و زخم مجرای گوارشی می شود. در اغلب مواقع این بیماری، روده کوچک و ابتدای روده بزرگ را درگیر می کند. هر چند ممکن است این بیماری دیگر بخش های مجرای گوارشی از دهان

بیماری التهابی روده: کرون۱۴۰۳/۴/۲۷ ،۱۰:۲۳:۰۹ +۰۰:۰۰

بیماری التهابی روده

۱۴۰۳/۴/۲۷ ،۱۰:۱۷:۰۵ +۰۰:۰۰

 بیماری التهابی روده (IBD) یک بیماری خود ایمنی است که می تواند قسمت های مختلف مجاری گوارشی را درگیر کند ولی اکثراً راست روده (رکتوم) و روده کوچک را درگیر می نماید. سیستم ایمنی، از بدن شما در برابر بیماری ها محافظت می کند.

بیماری التهابی روده۱۴۰۳/۴/۲۷ ،۱۰:۱۷:۰۵ +۰۰:۰۰
Go to Top