قند ادرار

۱۴۰۳/۳/۲ ،۱۱:۳۶:۴۷ +۰۰:۰۰

این آزمایش میزان گلوکز در ادرار اندازه گیری می شود. گلوکز نوعی قند است که سلول های بدن از آن به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. بدن غذاها را به گلوکوز و سایر مواد تجزیه می کند. کبد گلوکز اضافی