خون مخفی در مدفوع (FIT and FOB)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۰۸:۱۹:۵۱ +۰۰:۰۰

آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع (FIT) خون پنهان در مدفوع را جستجو می کند. این آزمایش بیشتر برای غربالگری سرطان روده بزرگ استفاده می شود، اما می تواند برای تشخیص علل دیگری که منجر به خونریزی گوارشی می شوند نیز تجویز شود. برای انجام