هپاتیت سی (HCV)

۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۷:۱۶:۵۰ +۰۰:۰۰

هپاتیت سی وضعیتی است که در آن عفونت با ویروس هپاتیت سی (HCV) باعث التهاب و آسیب احتمالی به کبد می شود. آزمایش‌های هپاتیت  سی گروهی از آزمایش‌های خونی هستند که برای تشخیص و نظارت بر درمان عفونت انجام می‌شوند. ویروس هپاتیت