بیماری التهابی روده (IBD) یک بیماری خود ایمنی است که می تواند قسمت های مختلف مجاری گوارشی را درگیر کند ولی اکثراً راست روده (رکتوم) و روده کوچک را درگیر می نماید. سیستم ایمنی، از بدن شما در برابر بیماری ها محافظت می کند. سلولهای ناسالم یا میکروبها را از میان سایر عوامل در بدن تشخیص داده و به آنها حمله کرده و یک پاسخ التهابی در برابر آنها به وجود می آورد. در صورتیکه IBD یا بیماری التهابی خود ایمن دیگری داشته باشید، سیستم ایمنی و مکانسیم التهابی بدن شما به درستی عمل نمی کند. سیستم ایمنی شما به اشتباه شروع به حمله به بدن خودتان کرده و باعث آسیب قسمتهایی از بدن شما می شود. بیشتر بیماریهای التهابی خود ایمن ذاتاً مزمن هستند. کرون و کولیت اولسراتیو دو نوع شایع از بیماری التهابی روده هستند و زمانی ایجاد می شوند که سیستم ایمنی فعال شده و در ناحیه روده به صورت غیر قابل کنترل در آمده و باعث التهاب شود. تفاوت عمده این دو بیماری در محل و ذات التهابی آنها می باشد. هر دوی این بیماریها مزمن یا طولانی مدت ولی قابل کنترل می باشند. کرون معمولاً به صورت بخشهای التهاب یافته در روده کوچک ظاهر می شود، اگرچه می تواند هر قسمتی از لوله گوارش را تحت تاثیر قرار دهد. کرون می تواند تمام لایه های دیواره روده را درگیر کند. کولیت اولسراتیو همیشه از رکتوم شروع می شود و در موارد پیشرفته تر بیماری ممکن است روی کولون (روده بزرگ) هم تاثیر داشته باشد. این بیماری تنها سطح پوشاننده دیواره روده را درگیر می کند. اگر کرون یا کولیت اولسراتیو در بچه های کوچکتر گسترش یابد، می تواند باعث اختلال رشد شود.