اهمیت آموزش بیماران

در گذشته سلامتی پزشک محور بوده و مسئول سلامتی مردم، پزشک بود اکنون همه صاحب نظران سلامتی، اتفاق نظر دارند که محور مدیریت سلامتی هر فرد، خود او می‌باشد. انتخاب الگوی زندگی تا حد زیادی به خود فرد وابسته است. نحوه، نوع و چگونگی غذا خوردن، فعالیت بدنی، الگوی خواب و بیداری، مطالعه و ورزش فکری، مدیریت عادت‌ها و در مجموع رفتارهای فردی و اجتماعی همگی تعیین کننده سلامتی و طول عمر افراد جامعه هستند.

بنابراین برای رسیدن به جامعه سالم، آگاهی عمومی از الگوی زندگی مناسب و شناخت اجمالی از بیماری‌های شایع، توسط عموم جامعه به منظور تشخیص زودرس، مراجعه و اقدام صحیح و به موقع، لازم است تا با انجام پیشگیری‌های اولیه یا ثانویه از بروز و شیوع بیماری‌ها جلوگیری شود.

اگر سلامتی داشته باشید، احتمالاً خوشحال خواهید بود، و اگر سلامتی و شادی را در کنار هم داشته باشید، تمام ثروت مورد نیاز خود را در اختیار خواهید داشت، حتی اگر آن چیزی نباشد که در جستجوی آن هستید.

ناشناس • نقل قول روز

نمی توان به خوشبختی سفر کرد، مالک آن شد، آن را به دست آورد، پوشید یا مصرف کرد. خوشبختی تجربه معنوی زندگی در هر دقیقه با عشق، لطف و سپاسگزاری است.

ناشناس • نقل قول روز