آزمایش های تشخیص طبی، آزمایش‌هایی هستند که برای بررسی وضعیت سلامت فرد، تشیخص، تایید یا عدم تایید یک بیماری استفاده می‌شوند. این اطلاعات از طریق بررسی نمونه خون، ادرار یا بافت بدن به بررسی مشکلات سلامتی می پردازند.

یک تکنسین آزمایشگاه نمونه‌ های خون، ادرار، مدفوع، اسپرم، بزاق، خلط و …. را در محیط آزمایشگاه تجزیه و تحلیل می کند تا ببیند آیا نتایج حاصل در محدوده طبیعی قرار دارند یا خیر. از آنجایی که شرایط طبیعی و نرمال (سلامت بدن) از فردی به فرد دیگر فرق می کند، نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل برای یک نمونه آزمایشگاهی در یک محدوده گزارش می شود (به عنوان مثال محدوده نرمال قند ناشتا 70- 100 می باشد).

عوامل زیادی بر نتایج آزمایش تأثیر می گذارند. از جمله این عوامل شامل:

  • جنس، سن و نژاد؛
  • هر آنچه که فرد می خورد و می نوشد؛
  • داروهای مورد مصرف؛
  • پیروی یا عدم پیروی دقیق از دستورالعمل های پزشک قبل از آزمایش.

آزمایش‌های آزمایشگاهی اغلب بخشی از یک معاینه معمول برای ارزیابی سلامتی و بررسی تغییرات وضعیت سلامت فرد هستند و به پزشک در تشخیص، ارزیابی روند درمان و نظارت بر بیماری کمک شایانی می کنند.

 

منبع:

https://medlineplus.gov/laboratorytests.html