آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

بیماری التهابی روده: کولیت

۱۴۰۳/۱/۲۹ ،۱۱:۳۶:۴۱ +۰۰:۰۰

کولیت اولسر نوعی بیماری التهابی روده است که منجر به التهاب و ایجاد زخم در درونی ترین لایه رود بزرگ (کولون) و راست روده (رکتوم) می شود. گاهی این زخم ها دچار خونریزی می شوند. این بیماری ممکن است فقط بخش انتهایی روده بزرگ

بیماری التهابی روده: کولیت۱۴۰۳/۱/۲۹ ،۱۱:۳۶:۴۱ +۰۰:۰۰

بیماری التهابی روده: کرون

۱۴۰۳/۱/۲۹ ،۰۸:۱۷:۴۲ +۰۰:۰۰

کرون نوعی بیماری التهابی مزمن است که منجر به التهاب و زخم مجرای گوارشی می شود. در اغلب مواقع این بیماری، روده کوچک و ابتدای روده بزرگ را درگیر می کند. هر چند ممکن است این بیماری دیگر بخش های مجرای گوارشی از دهان

بیماری التهابی روده: کرون۱۴۰۳/۱/۲۹ ،۰۸:۱۷:۴۲ +۰۰:۰۰
Go to Top