آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

نمونه ادرار 24 ساعته

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۲۱:۴۵ +۰۰:۰۰

درصورت تجویز این آزمایش، ادرار تولید شده در 24 ساعت باید جمع آوری گردد. برای این منظور یک ظرف مخصوص برای جمع آوری ادرار از طرف آزمایشگاه به فرد داده می شود و دستورالعمل شیوه جمع آوری نمونه نیز به فرد داده می شود.

نمونه ادرار 24 ساعته۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۲۱:۴۵ +۰۰:۰۰

آزمایش ادرار

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۲۵:۳۹ +۰۰:۰۰

آزمایش ادرار محصولات جانبی متابولیسم طبیعی و غیر طبیعی بدن، سلول‌ها، قطعات سلولی و باکتری‌های موجود در ادرار را شناسایی و اندازه گیری می کند. ادرار توسط کلیه ها تولید می شود. کلیه‌ها مواد زائد را از خون تصفیه می‌کنند، به تنظیم مقدار آب

آزمایش ادرار۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۲۵:۳۹ +۰۰:۰۰
Go to Top