آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

چربی مدفوع

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۱۵:۵۴ +۰۰:۰۰

این آزمایش میزان چربی موجود در نمونه مدفوع را اندازه گیری می کند. وجود چربی بیش از حد در مدفوع (به نام استئاتوره) ممکن است نشان دهنده اختلال در وضعیت گوارشی بدن باشد. اگر آنزیم های لوزالمعده یا صفرا به اندازه کافی تولید نشوند،

چربی مدفوع۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۱۵:۵۴ +۰۰:۰۰

کالپروتکتین (Calprotectin)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۱۳:۲۶ +۰۰:۰۰

کالپروتکتین پروتئینی است که توسط نوعی گلبول سفید خون به نام نوتروفیل آزاد می شود. هنگامی که در دستگاه گوارش التهاب وجود داشته باشد، نوتروفیل ها به این ناحیه حرکت می کنند و کالپروتکتین آزاد می کنند و در نتیجه سطح کالپروتکتین در مدفوع

کالپروتکتین (Calprotectin)۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۱۳:۲۶ +۰۰:۰۰

خون مخفی در مدفوع (FIT and FOB)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۴۷:۴۷ +۰۰:۰۰

آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع (FIT) خون پنهان در مدفوع را جستجو می کند. این آزمایش بیشتر برای غربالگری سرطان روده بزرگ استفاده می شود، اما می تواند برای تشخیص علل دیگری که منجر به خونریزی گوارشی می شوند نیز تجویز شود. برای انجام این آزمایش

خون مخفی در مدفوع (FIT and FOB)۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۴۷:۴۷ +۰۰:۰۰
Go to Top