آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

آلبومین و نسبت آلبومین به کراتینین

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۲۴:۰۹ +۰۰:۰۰

آلبومین پروتئینی است که به طور معمول در خون یافت می شود و معمولاً کلیه ها از ورود بیشتر آلبومین به ادرار جلوگیری می کنند. آزمایش آلبومین ادرار سطح آلبومین در ادرار را بررسی می کند زیرا مقادیر غیر طبیعی این پروتئین می تواند

آلبومین و نسبت آلبومین به کراتینین۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۲۴:۰۹ +۰۰:۰۰

آلبومین (ALB)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۴۴:۵۶ +۰۰:۰۰

آلبومین پروتئینی است که در کبد تولید می شود، وارد جریان خون می شود و به حمل ویتامین ها، آنزیم ها و سایر مواد مهم و به جلوگیری از نشت مایعات از جریان خون کمک می کند. این آزمایش میزان آلبومین موجود در نمونه

آلبومین (ALB)۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۴۴:۵۶ +۰۰:۰۰
Go to Top