آمیلاز

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۰۵:۱۵ +۰۰:۰۰

آمیلاز آنزیمی است که عمدتا توسط لوزالمعده و غدد بزاقی برای کمک به هضم کربوهیدرات ها تولید می شود. این آزمایش میزان آمیلاز را در خون، ادرار یا گاهی در مایع صفاقی اندازه‌گیری می‌کند. مایع صفاقی مایعی است که بین غشاهایی که حفره شکمی