رتیکولوسیت ها (RPI)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۵:۵۳:۲۴ +۰۰:۰۰

رتیکولوسیت ها در واقع گلبول های قرمز خون تازه تولید شده نسبتاً نابالغ هستند. بر اساس تعداد یا درصد رتیکولوسیت ها می توان فعالیت اخیر مغز استخوان را ارزیابی کرد. گلبول‌های قرمز معمولاً حدود 120 روز در گردش خون زنده می‌مانند و مغز استخوان