آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

زمان پروترومبین و نسبت نرمال شده بین المللی (PT/INR)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۳۸:۲۱ +۰۰:۰۰

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که به ارزیابی توانایی بدن در تشکیل لخته های خونی کمک می کند. نسبت نرمال شده بین المللی یک محاسبه بر اساس نتایج PT است که برای نظارت بر افرادی که تحت درمان با داروی رقیق کننده خون هستند،

زمان پروترومبین و نسبت نرمال شده بین المللی (PT/INR)۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۳۸:۲۱ +۰۰:۰۰

زمان پروترومبین و نسبت نرمال شده بین المللی (PTT)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۳۹:۵۹ +۰۰:۰۰

این آزمایش یک آزمایش غربالگری است که به ارزیابی توانایی فرد در ایجاد لخته‌های خونی کمک می‌کند. PTT مقدار و عملکرد پروتئین های خاصی را در خون (فاکتورهای انعقادی) که بخش مهمی از فرآیند تشکیل لخته خون هستند، ارزیابی می کند. اگر فرآیند تشکیل

زمان پروترومبین و نسبت نرمال شده بین المللی (PTT)۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۳۹:۵۹ +۰۰:۰۰
Go to Top