تاثیر میکروب های روده بر زوال عقل

۱۴۰۱/۶/۲۳ ،۰۵:۲۳:۲۴ +۰۰:۰۰

زوال عقل بیانگر مجموعه ای از بیماری های پیشرونده و تاثیرگذار بر مغز می باشد. بیماری آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است. کاهش توانایی تفکر، به خاطر سپردن،  تصمیم گیری و مشکلات مرتبط با ادراک بصری از جمله ویژگی های زوال عقل می