سدیم (Na)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۴۸:۳۹ +۰۰:۰۰

سدیم یک الکترولیت است که در تمام مایعات بدن وجود دارد و برای عملکرد طبیعی بدن از جمله عملکرد اعصاب و عضله حیاتی است. این آزمایش سطح سدیم خون یا ادرار را اندازه گیری می کند. بیشترین غلظت سدیم در خون و مایعات خارج