فریتین (Ferritin)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۰۹:۲۵ +۰۰:۰۰

فریتین پروتئینی است که آهن را ذخیره می کند و برای تولید گلبول های قرمز سالم و توزیع اکسیژن در بدن ضروری است. هنگامی که بدن از آهن استفاده می کند، مقدار کمی فریتین از سلول ها آزاد شده و در خون جریان پیدا