فسفات

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۲۶:۳۱ +۰۰:۰۰

فسفات ها برای تولید انرژی، عملکرد عضلات و اعصاب و رشد استخوان حیاتی هستند. آنها همچنین نقش مهمی در حفظ تعادل اسید و باز بدن دارند. فسفر مورد نیاز بدن از طریق مصرف مواد غذایی تامین می شود. بیشتر فسفات های بدن با کلسیم