روند ضد پیری سلول های بدن

۱۴۰۲/۹/۲۹ ،۰۹:۳۰:۲۳ +۰۰:۰۰

روند ضد پیری سلول های بدن محققان اخیراً متوجه شده اند که پروتئینی در بدن انسان به نامATSF-1، دارای عملکرد ضد-پیری می باشد. ATSF-1 در تولید و ترمیم میتوکندری تعادل ایجاد کرده و این روند را تنظیم می کند. میتوکندری مسئول تولید انرژی