پروتئین واکنشی سی (CRP)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۰۷:۰۶ +۰۰:۰۰

CRP یک پروتئین در بدن است که با میزان التهاب بدن ارتباط مستقیم دارد. در صورت مشاهده علائم التهاب، پزشک ممکن است آزمایش CRP را تجویز کند. پزشکان همچنین از سطوح CRP برای ارزیابی درمان عفونت باکتریایی یا نظارت بر فرآیندهای التهابی که در