چربی مدفوع

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۱۵:۵۴ +۰۰:۰۰

این آزمایش میزان چربی موجود در نمونه مدفوع را اندازه گیری می کند. وجود چربی بیش از حد در مدفوع (به نام استئاتوره) ممکن است نشان دهنده اختلال در وضعیت گوارشی بدن باشد. اگر آنزیم های لوزالمعده یا صفرا به اندازه کافی تولید نشوند،