بیماری التهابی روده: کولیت

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۱۲:۰۱:۳۰ +۰۰:۰۰

کولیت اولسر نوعی بیماری التهابی روده است که منجر به التهاب و ایجاد زخم در درونی ترین لایه رود بزرگ (کولون) و راست روده (رکتوم) می شود. گاهی این زخم ها دچار خونریزی می شوند. این بیماری ممکن است فقط بخش انتهایی روده بزرگ