آلکالان فسفات (ALP)

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۷:۳۰:۳۹ +۰۰:۰۰

آلکالین فسفاتاز (ALP) آنزیمی است که در بسیاری از قسمت‌های بدن وجود دارد، اما عمدتاً در کبد، استخوان‌ها، روده و کلیه‌ها یافت می‌شود. آزمایش آلکالین فسفاتاز میزان این آنزیم را در خون اندازه گیری می کند. سطوح غیر طبیعی ALP می تواند