کلسیم (ca)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۴۵:۵۳ +۰۰:۰۰

کلسیم فراوان ترین و یکی از مهم ترین مواد معدنی موجود در بدن است که برای انتقال پیام بین سلول ها و عملکرد مناسب عضلات، اعصاب و قلب، لخته شدن خون و تشکیل، تراکم و حفظ استخوان ها و دندان ها ضروری است. این