شمارش کامل سلول های خونی (CBC)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۰۹:۲۶:۲۴ +۰۰:۰۰

CBC میزان گلبول های قرمز (RBC)، گلبول های سفید (WBC) و پلاکت ها (PLT) را اندازه گیری می کند. هر یک از این نوع سلول های خونی وظایف مهمی را انجام می دهند، بنابراین تعیین سطح آنها می تواند اطلاعات مهمی در