کراتنین (Cr)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۰۴:۴۵ +۰۰:۰۰

کراتینین محصول جانبی یک ترکیب شیمیایی به نام کراتین است که به عضلات کمک می کند تا انرژی مورد نیاز خود را دریافت کنند. به عنوان یک ماده زائد، کراتینین توسط کلیه ها از طریق ادرار از بدن دفع می شود. آزمایش کراتینین میزان