زمان پروترومبین و نسبت نرمال شده بین المللی (PTT)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۳۹:۵۹ +۰۰:۰۰

این آزمایش یک آزمایش غربالگری است که به ارزیابی توانایی فرد در ایجاد لخته‌های خونی کمک می‌کند. PTT مقدار و عملکرد پروتئین های خاصی را در خون (فاکتورهای انعقادی) که بخش مهمی از فرآیند تشکیل لخته خون هستند، ارزیابی می کند. اگر فرآیند تشکیل