اوریک اسید (UA)

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۹:۱۳:۴۸ +۰۰:۰۰

اسید اوریک از تجزیه پورین ها تولید می شود. پورین ها ترکیبات حاوی نیتروژن هستند که در سلول های بدن از جمله DNA یافت می شوند. این آزمایش سطح اسید اوریک خون یا ادرار را اندازه گیری می کند. با پیر شدن