آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع (FIT) خون پنهان در مدفوع را جستجو می کند. این آزمایش بیشتر برای غربالگری سرطان روده بزرگ استفاده می شود، اما می تواند برای تشخیص علل دیگری که منجر به خونریزی گوارشی می شوند نیز تجویز شود. برای انجام این آزمایش نیاز به نمونه مدفوع می باشد.

اگرچه نتایج حاصل از این آزمایش قابل اعتماد هستند اما این آزمایش به تنهایی ارزش تشخیصی ندارد و اگر نتایج حاصل از این آزمایش غیرعادی باشند، جهت تشخیص دقیق تر آزمایشات تخصصی تر بیشتری تجویز می شود.

  • انجمن سرطان آمریکا، آغاز غربالگری سرطان روده بزرگ را بین 45 تا 75 سال توصیه می کند. توصیه می شود حداقل سالی یکبار این آزمایش انجام شود.
  • در صورت مشکوک بودن به خونریزی دستگاه گوارش نیز انجام این آزمایش توصیه می شود.
  • در صورت ابتلا به اسهال خونی یا آبکی؛
  • درد و انقباضات شکمی همراه با تب یا بدون تب، در صورتی که بیش از چند روز طول بکشد.
  • از بیمار درخواست می شود نمونه مدفوع خود را در یک ظرف تمیز که توسط آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار داده می شود، جمع آوری کند. این نمونه نباید توسط ادرار یا آب آلوده شود.
  • ممکن است شیوه جمع آوری مدفوع بسته به نوع آزمایشی که قرار است انجام شود ممکن است متفاوت باشد.
  • برای آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع (FIT) هیچ آمادگی لازم نیست.
  • برای آزمون FOBT (gFOBT ، FOBT)، ممکن است به بیمار گفته شود که از مصرف برخی از داروها خودداری کند و برخی از محدودیت های غذایی را قبل از جمع آوری نمونه مدفوع رعایت کند.