ویتامین D خانواده ای از ترکیباتی است که برای رشد و شکل گیری مناسب دندان ها و استخوان ها ضروری است. این آزمایش سطح ویتامین  D  را در خون اندازه گیری می کند. دو شکل ویتامین D را می توان در خون اندازه گیری کرد، 25-هیدروکسی ویتامین دی و 25/1 دی هیدروکسی ویتامین دی. 25-هیدروکسی ویتامین دی  شکل اصلی ویتامین دی موجود در خون است و به دلیل نیمه عمر طولانی و غلظت بالاتر، برای ارزیابی و نظارت بر وضعیت ویتامین D در افراد اندازه گیری می شود.

  • برای تشخیص کمبود ویتامین دی؛
  • در صورت مصرف کردن مکمل ویتامین دی؛
  • در صورت غیرطبیعی بودن سطح کلسیم، فسفر و هورمون پاراتیروئید در خون؛
  • هنگامی که فرد شواهدی از بیماری استخوان یا ضعف استخوان داشته باشد؛
  • هنگامی که فرد در معرض خطر کمبود ویتامین دی باشد؛
  • قبل از شروع درمان دارویی پوکی استخوان؛
  • به طور دوره ای برای نظارت بر درمان کمبود ویتامین D

نمونه خون از سیاه رگ دست یا سر انگشت گرفته می شود.

آمادگی خاصی نیاز نیست.