CRP یک پروتئین در بدن است که با میزان التهاب بدن ارتباط مستقیم دارد. در صورت مشاهده علائم التهاب، پزشک ممکن است آزمایش CRP را تجویز کند. پزشکان همچنین از سطوح CRP برای ارزیابی درمان عفونت باکتریایی یا نظارت بر فرآیندهای التهابی که در برخی بیماری‌های خودایمنی رخ می‌دهند، استفاده می‌کنند.

برای شناسایی وجود التهاب و نظارت بر روند درمان یک اختلال التهابی

  • هنگامی که پزشک مشکوک به بیماری یا اختلالی باشد که منجر به بروز التهاب در بدن می شود، مانند عفونت باکتریایی یا قارچی.
  • یا هنگامی که فرد مبتلا به اختلال التهابی مانند آرتروز، بیماری خود ایمنی یا بیماری التهابی روده باشد.

نمونه خون از سیاه رگ دست بیمار گرفته می شود.

هیچ گونه آمادگی قبل از انجام این آزمایش ضروری نمی باشد.