کراتینین محصول جانبی یک ترکیب شیمیایی به نام کراتین است که به عضلات کمک می کند تا انرژی مورد نیاز خود را دریافت کنند. به عنوان یک ماده زائد، کراتینین توسط کلیه ها از طریق ادرار از بدن دفع می شود. آزمایش کراتینین میزان این ماده شیمیایی را در خون یا ادرار اندازه گیری می کند. سطح کراتینین می تواند نشانه ای از عملکرد کلیه ها باشد. کراتینین ممکن است به تنهایی اندازه‌گیری شود یا در پانل آزمایش‌هایی گنجانده شود که شامل سایر ترکیبات موجود در ادرار یا خون است.

 • برای ارزیابی سلامت کلیه‌ها؛
 • برای کمک به تشخیص بیماری‌‌های کلیوی؛
 • برای نظارت بر درمان بیماری کلیه
 • به طور معمول به عنوان بخشی از پانل متابولیک جامع (CMP) یا پانل متابولیک پایه (BMP)؛
 • در صورت بروز علایمی که ممکن است نشان دهنده بیماری یا آسیب کلیوی باشد؛
 • در صورت داشتن بیماری که ممکن است کلیه ها را تحت تأثیر قرار دهد و یا در اثر اختلال عملکرد کلیه بدتر شود.
 • در فواصل زمانی مشخص برای نظارت بر روند درمان بیماری یا بررسی وضعیت کلیه ها در صورت مصرف داروهای خاص.
 • نمونه خون از سیاه رگ دست گرفته می شود.
 • ممکن است از بیمار نمونه ادرار 24 ساعته نیز درخواست شود که در آن همه حجم ادرار تولید شده در بدن به مدت 24 ساعت باید جمع آوری شود.
 • گاهی نیز ممکن است یک نمونه ادرار عادی از فرد درخواست شود.
 • ممکن است از بیمار درخواست شود شب قبل از انجام آزمایش از خوردن مواد غذایی اجتناب کند یا از خوردن گوشت پخته شده خودداری کند. برخی مطالعات نشان داده است که خوردن گوشت پخته شده قبل از آزمایش می تواند سطح کراتینین را به طور موقت افزایش دهد.
 • اگر به بیمار تجویز شده است که نمونه ادرار 24 ساعته خود را جمع آوری و به آزمایشگاه تحویل دهد، جمع آوری همه حجم ادرار تولید شده در این 24 ساعت اهمیت بسیار زیادی دارد.