آلانین آمینوترانسفراز (ALT) آنزیمی است که بیشتر در سلول های کبد و کلیه یافت می شود. مقادیر بسیار کمی از آن نیز در قلب و ماهیچه ها یافت می شود. به طور معمول، سطح ALT در خون کم است، اما وقتی کبد آسیب می بیند، ALT معمولاً قبل از بروز علائم بارز آسیب کبدی، مانند زردی، در خون آزاد می شود. این آزمایش میزان ALT را در خون اندازه گیری می کند و برای تشخیص به موقع بیماری کبدی مفید است.

 آزمایش ALT در تشخیص آسیب ناشی از هپاتیت (التهاب کبد)، آسیب ناشی از برخی داروها یا سایر مواد سمی برای کبد موثر است. این آزمایش معمولاً همراه با آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) که یکی دیگر از آنزیم های کبدی است آزمایش می شود.

برای تشخیص آسیب یا بیماری های کبدی

  • در صورت وجود علایمی مانند درد شکمی، حالت تهوع، استفراغ، زردی یا یرقان
  • قرار گرفتن در معرض ویروس هپاتیت

نمونه خون از سیاه رگ دست بیمار گرفته می شود.

هیچ گونه آمادگی قبل از انجام این آزمایش ضروری نمی باشد.