آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) آنزیمی است که در تمامی سلول های بدن اما به میزان بیشتر در قلب و کبد و به میزان کمتر در کلیه ها و عضلات بدن یافت می شود. در افراد سالم، سطح AST خون پایین می باشد. زمانی که سلول های کبدی یا ماهیچه ای دچار آسیب می شوند،   AST را به درون خون آزاد می کنند. به همین دلیل است که تست AST برای یافتن و یا بررسی آسیب کبدی مفید می باشد.

برای تشخیص آسیب یا بیماری های کبدی.

  • در صورت وجود علایمی مانند درد شکمی، حالت تهوع، استفراغ، زردی یا یرقان
  • قرار گرفتن در معرض ویروس هپاتیت

نمونه خون از سیاه رگ دست بیمار گرفته می شود.

هیچ گونه آمادگی قبل از انجام این آزمایش ضروری نمی باشد.